• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
17729 ที่ ศธ 0605/233 2018-03-12 หนังสือราชการภายนอก สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน งานสารบรรณ (13.04 น.) อ.สกุลตา และบุคลากรทุกคน
17320 ที่ 4/2561 2018-01-11 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ราชการ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ 11 มกราคม 2561 งานสารบรรณ (10.20 น.) บุคลากรทุกคน
10471 ที่ 249/2558 2015-06-10 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ที่ 249/2558 ลงวันที่ 8 มิ.ย 58 งานสารบรรณ (10.05 น.) บุคลากรทุกคน
9948 ที่ศธ0601/1343 2015-03-18 หนังสือราชการภายนอก ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัย งานสารบรรณ (10.31 น.) บุคลากรทุกคน
6139 ที่ 519,520,521,522, 2013-10-15 คำสั่ง ที่ 519 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา<br>ที่ 520 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 ด่วนที่สุด งานสารบรรณ (15.08 น.) บุคลากรทุกคน
3905 ที่ ศธ0601/7495 2012-11-23 หนังสือราชการภายนอก หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเช ด่วนที่สุด งานสารบรรณ (09.20 น.) บุคลากรทุกคน
3579 ที่ 455/2555 2012-10-15 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 (ฉบับแก้ไขใหม่) งานสารบรรณ (11.05 น.) บุคลากรทุกคน
3578 ที่ 456/2555 2012-10-15 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 (ฉบับแก้ไขใหม่) งานสารบรรณ (11.00 น.) บุคลากรทุกคน
2902 ที่ 302/2555 2012-07-13 คำสั่ง มอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี (งานบริหารทั่วไป) งานสารบรรณ (16.45 น.) บุคลากรทุกคน
2846 ที่ ศธ 0601/0651 2012-07-10 หนังสือราชการภายนอก ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัย งานสารบรรณ (11.01 น.) บุคลากรทุกคน
2620 234 2012-06-18 คำสั่ง ค่ำสั่ง งานความร่วมมือฯ คณะกรรมการในคำสั่ง
1731 2012-02-09 หนังสือราชการภายนอก คู่มือการเลือกสรรคณะกรรมการวิทยาลัย3 งานสารบรรณ (14.50 น.) บุคลากรทุกคน
1730 2012-02-09 หนังสือราชการภายนอก คู่มือการเลือกสรรคณะกรรมการวิทยาลัย2 งานสารบรรณ (14.47 น.) บุคลากรทุกคน
1729 2012-02-09 หนังสือราชการภายนอก คู่มือการเลือกสรรคณะกรรมการวิทยาลัย1 งานสารบรรณ (14.44 น.) บุคลากรทุกคน
975 ที่ ศธ 0601/1843 2011-10-18 หนังสือราชการภายนอก ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2552 งานสารบรรณ (10.18 น.) บุคลากรทุกคน
554 ที่ ศธ 0601/5247 2011-08-15 หนังสือราชการภายนอก การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด งานสารบรรณ (09.16 น.) บุคลากรทุกท่าน
24 ที่ ศธ ๐๖๐๑/๒๙๙๑ 2011-05-31 หนังสือราชการภายนอก ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเช ด่วนที่สุด งานสารบรรณ (07.55 น.) บุคลากร วอศ.สระบุรีทุกท่าน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ